pozadie

Stránky DJP.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním DJP.sk súhlasíte s používaním týchto cookies. Rozumiem

Divadlo Jána Palárika dostalo novú tvár

späť

Kalendár predstavení

 • Divadlo Jána Palárika dostalo novú tvár 11.01.2019

  11. januára 2019 uplynulo presne 150 rokov, odkedy bola na javisku Divadla Jána Palárika po prvýkrát uvedená hra v slovenskom jazyku. Ochotnícki divadelníci tu v roku 1869 zahrali Kotzebueho hru „Gróf Beňovský“ a spôsobili podľa dobovej tlače taký rozruch, aký Trnava ešte nezažila. Pri príležitosti tohto výročia, ktorým sa v Trnave začala slovenská divadelná tradícia, sa Trnavský samosprávny kraj a Divadlo Jána Palárika rozhodli predstaviť verejnosti novo-zrekonštruovanú fasádu najstaršej divadelnej budovy na Slovensku, ktorej obnova bola ukončená na konci minulého roka.
   
  Rekonštrukcia fasády bola realizovaná z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a prebiehala od 15. augusta do 18. decembra 2018. Rekonštrukcii predchádzal architektonicko-historický a reštaurátorský výskum.
   
  Divadlo vzniklo prestavbou z hostinca U čierneho orla v roku 1831 a bolo prestavané v roku 1907, kedy vznikla napríklad Zrkadlová sála. S touto prestavbou súviselo aj prebudovanie hlavnej fasády. Výraznejšia prestavba sa neskôr realizovala medzi rokmi 1948 a 1960, do vzhľadu fasády však výraznejšie nezasiahla. Neskôr bola fasáda neodborne opravovaná v 80-tych rokoch, čo malo okrem iného vplyv aj na jej farebnosť a najmä, vďaka týmto zásahom bola fasáda značne poškodená a vyžadovala si komplexnú obnovu. Cieľom rekonštrukcie z pamiatkového hľadiska bola prezentácia primárneho stavu z tejto prestavby (eklektický výraz s prvkami secesie), vďaka čomu je aj náter fasády po rekonštrukcii monochromatický (jednofarebný), keďže tento výraz odhalil sondážny prieskum. Tento postup zakotvený v návrhu na reštaurovanie potvrdil svojim rozhodnutím Krajský pamiatkový úrad, ktorý vykonával nad rekonštrukciou stály dohľad a poskytoval divadlu aj investorovi stálu súčinnosť.
   
  Práce realizovala nitrianska spoločnosť Pamarch, s.r.o., ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Súčasťou rekonštrukcie bola aj rekonštrukcia klampiarskych prvkov. Realizačné náklady na rekonštrukciu  fasády predstavovali 173 046 EUR s DPH a na rekonštrukciu klampiarskych výrobkov 18 056 EUR s DPH.
   
  Rekonštrukcia hlavnej fasády je ďalšia investícia z Trnavského samosprávneho kraja, ktorý v minulosti vymenil javiskovú podlahu, zmodernizoval pohon javiskovej točne, zrekonštruoval sociálne zariadenia. Tak isto bola v roku 2018 ukončená akcia začatá v roku 2017 – výmena okien na hlavnej (východnej) a bočnej (severnej) fasáde divadla v hodnote 69 968 EUR S DPH (celková hodnota výmeny okien za obe fázy realizácie je 148 893 EUR s DPH).
   
  Na rok 2019 sú v rozpočte VÚC TTSK schválené finančné prostriedky na Divadlo Jána Palárika v Trnave vo výške 300 000 EUR s DPH. Zo schválených finančných prostriedkov sa navrhuje rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie, odvlhčenie objektov divadla vrátane  projektovej dokumentácie a rekonštrukcia Zrkadlovej sály.
   


Darčeková poukážka

Darčeková poukážka
 • Tatra banka
 • Západoslovenská televízia
 • Trnavské rádio
 • Radio Regina
 • Mestká televízia Trnava
 • Mesačný program
 • S detmi
 • do mesta
 • Trnavak
 • Atteliér
 • Fond na podporu umenia
 • Apimed
 • Hubler
 • aetter
 • Rádio pohoda