pozadie

Stránky DJP.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním DJP.sk súhlasíte s používaním týchto cookies. Rozumiem

Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča

späť

Kalendár predstavení

 • Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča 16.11.2014

  Trnavská skupina alebo aj konkrétisti, ako bolo súdobou literárnou kritikou nazývané toto kvarteto charakterovo odlišných členov, sa začala formovať v roku 1956. Básnické zbierky predchnuté poetikou zmyslovej konkrétnosti založenej na sugestívnych metaforách a s dôrazom na jazykovú stránku vychádzali v rozpätí rokov 1956 - 1973, pričom sa k vplyvu tohto zoskupenia neskôr prihlásilo viacero básnikov, potvrdzujúc tak nimi vybudovanú poetickú tradíciu.

  Divadelnej interpretácii kapitoly z dejín slovenskej literatúry sa ponúka viacero spôsobov. V prípade inscenácie Brutovského a Dacha ide o koláž udalostí, spájajúcich zoskupenie básnikov v podobe niekoľkých epizód rámujúcich ich spoločné pôsobenie, ktoré zároveň slúžia ako podporná dejová kostra, ukotvujúca hru v lineárnej chronológii. Brutovský a Dacho sa v scenári zamerali predovšetkým na samotných čitateľov čím sa hra dostáva do polohy charakterovej štúdie. Mozaika štyroch odlišných nátur, ro-ruke ako aj ich životných osudov umožňuje divákom lepšie preniknúť do ich súkromných životov, ale zároveň sprostredkúva aj neodmysliteľnú dobovú reflexiu, vďaka čomu inscenácia nadobúda aj kultúrno-historický rozmer.

  Základným stavebným kameňom scenára sú predovšetkým monológy a sólové výstupy jednotlivých protagonistov. Práve rôznorodosť osudová postáv, spätých rovnakým záujmom o poéziu, umožňuje atraktívne a nemonotónne vrstvenie informácií o Trnavskej skupine. K efektívnej charakterovej introspekcii a dynamickej expozícii základných povahových čŕt básnického kvarteta napomáha priliehavý výber hercov. Fanfaróna a samozvaného vodcu skupiny, Ľubomíra Feldeka, stvárnil Gregor Hološka, ktorý hurónskym hlasom strhávajúcim na seba pozornosť prízvukoval Feldekov exhibicionizmus a narcistické sklony (viackrát sa označuje titulom zázračné dieťa). Daniel Ratimorský v úlohe Jána Ondruša zase subtílnym vystúpením dáva do popredia introvertnosť, ale aj postupné prepadnutie paranojí svojej postavy. Jozef Bujdák (v úlohe Jána Stacha) a Michal Jánoš (v úlohe Jozefa Mihalkoviča) prepožičiavajú postávam vitalitu a prostopašnosť svojich chlapčenských tvárí.
   
  Spojenie kaleidoskopu útržkov udalostí a sólových prehovorov  umožňuje predovšetkým formát kabaretu, lemovaný zhudobnenými básňami konkretistov. Odklon od vnútorne zovretej naratívnej línie umožnil autorom viac experimentovať so štylistickými výrazovými prvkami. V hre prevláda skôr popularizačný prístup, ako inscenačná stratégia. Poézia už svojou podstatou nebýva prístupná širokej verejnosti, čo okolo nej utvára aureolu elitarizmu. V prípade Viseli sme za nohu z kolotoča dochádza k zneseniu poézie z Parnasu zhudobnením vybraných básní. Brutovský a Dacho už v úvodnej scéne uvádzajú veršotepcov ako rockovú kapelu zo zlatých šesťdesiatych, čo funguje ako aktualizačný prostriedok a zároveň aj súčasť popularizačnej stratégie.
  Inscenácia zapadá do komediálnej časti repertoáru Divadla Jána Palárika a dopĺňa tak hysterickú situačnú komédiu Tri letušky v "Paríži a metatextovú komédiu Herci sú unavení. Predovšetkým Tri letušky v Paríži sa svojím obsahom a formou signifikantne prikláňajú k„low--brow" kultúre. Podobný postup, ale v menšej miere a ako súčasť popularizačnej tendencie, aplikovali Brutovský a Dacho aj v prípade inscenácie Trnavská skupina.

  Prvkami kabaretu, varieté, klauniády a slapstick grotesky podvracajú bariéry elitárstva. Tomu zodpovedá aj selektívny prístup pri formovaní postáv detailami z ich súkromných životov a zdôrazňovanie určitých charakterových rysov, ktoré nemá ďaleko od hyperbolizácie, avšak vyhýba sa zosmiešňovaniu. Inscenácia sa odohráva v uzavretých priestoroch Štúdia, čo vysvetľuje aj samotná forma kabaretu skladajúca sa zo sólových a spoločných výstupov protagonistov. Autori povolávajú na javisko všetkých štyroch aktérov, aby prostredníctvom anekdotického rozprávania (Ratimorského vyobrazenie Jána Ondruša sa pohybuje v melancholických intenciách) vylíčili okolností a osudy Trnavskej skupiny. Herci vystupujú v dvoch plánoch, pričom vyvýšené úzadie zostáva vyhradené pre ich hudobné nástroje a spoločné muzicírovanie. Toto čo sa týka rekvizít a scénografie minimalistické predstavenie sa odohráva v tesnej blízkosti publika v popredí. Priama interakcia s prísediacimi divákmi nie je ojedinelá, avšak zvolený spôsob inscenovania
  monologických prehovorov pripomína populárnu paradivadelnú formu stand-up komédie.
   
  Podobne ako stand-up komédia, aj inscenácia Viseli sme za nohu z kolotoča sa primárne odvíja od hereckých výkonov a charizmy jednotlivých predstaviteľov.
  ..Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča predstavuje odvážnu voľbu previesť na javisko pre niektorých možno obskúrnu kapitolu z čítanky slovenskej poézie. Brutovský a Dacho zvolili náročnejší prístup k vybranej látke - predstavenie básnického hnutia zvnútra, prostredníctvom súkromných životov jeho protagonistov. "Netradičný biografický kabaret vyskladaný z hudobných čísel a anekdotického rozprávania s melancholickými odtieňmi oplýva kultúrno-historickým presahom. Aj navzdory využívaniu štylistických a formálnych prvkov „low--brow" kultúry ako súčasti popularizačnej stratégie sa pristupuje k postavám s patričnou úctou a rešpektom, bez kompromitovania ich postavenia a prínosu v dejinách slovenskej literatúry.

  časopis KOD (konkrétne o divadle)

 • Aktuality

  Navždy nás opustila Margita Šefčovičová

  Navždy nás opustila Margita Šefčovičová

  Margita Šefčovičová nastúpila do vtedajšieho Dedinského divadla ako osemnásťročná. Okrem prirodzeného, spontánneho talentu si...

  Archív aktualít ›
 • Herci / Herečky

  • Tomáš Vravník

   Tomáš Vravník

   Od roku 2014 člen umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Barbora Bazsová

   Barbora Bazsová

   - v roku 2005 absolvovala AU v Banskej Bystrici - od roku 2006 je členka umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Nina Kočanová

   Nina Kočanová

   - dve sezóny /1972,1973/ bola členkou súboru činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.   Do umeleckého súboru Divadla...

   Detail ›
  • Michal Jánoš

   Michal Jánoš

   - v roku 2009 absolvoval VŠMU v Bratislave a v tom istom roku sa stal členom umeleckého súboru     Divadla Jána Palárika v...

   Detail ›
  • Ján Topľanský

   Ján Topľanský

   - absolvent VŠMU Bratislava /1974/ po ukončení štúdia spolu s ďalšími kolegami nastúpil do   novozriadeného profesionálneho...

   Detail ›
  • Tomáš Mosný

   Tomáš Mosný

   - štúdium na AU v Banskej Bystrici ukončil v roku 2008 a vtom istom roku nastúpil do umeleckého   súboru Divadla Jána Palárika.

   Detail ›
  • Ingrida Baginová

   Ingrida Baginová

   Herečka divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Petra Blesáková

   Petra Blesáková

   - absolventka bratislavského Konzervatória /2012/  - už počas štúdia hosťovala v DJP - členkou umeleckého súboru Divadla Jána...

   Detail ›
  • Martin Križan

   Martin Križan

   - štúdium na VŠMU v Bratislave ukončil v roku 2008 a v tom istom roku získal i angažmá v súbore Divadla...

   Detail ›
  • Silvia Soldanová

   Silvia Soldanová

   - od septembra 2014 členka súboru  Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Tatiana Kulíšková

   Tatiana Kulíšková

   - VŠMU v Bratislave absolvovala v roku 1984        - členkou umeleckého súboru DJP je od roku...

   Detail ›
  • Vladimír Jedľovský

   Vladimír Jedľovský

   - po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 1974 nastúpil do Divadla pre deti a mládež v Trnave.   Jeho herecký...

   Detail ›
  • Kristína Tóthová

   Kristína Tóthová

   - po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 2009 nastúpila do umeleckého súboru Divadla Jána Palárika

   Detail ›
  • Mária Jedľovská

   Mária Jedľovská

   - v roku 1974 absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave a spolu s ďalšími spolužiakmi nastúpila    do...

   Detail ›
  • Tibor Vokoun

   Tibor Vokoun

   - pred štúdiom na VŠMU v Bratislave krátko pôsobil ako elév v Trnavskom divadle - štúdium na VŠMU ukončil v roku 1979 -...

   Detail ›
  • Miroslav Beňuš

   Miroslav Beňuš

   - vyštudoval Konzervatórium  a herectvo na VŠMU v Bratislave /2007/ - od roku 2010 je členom umeleckého súboru Divadla Jána Palárika...

   Detail ›
 • Herci / Herečky

  • Tibor Vokoun

   Tibor Vokoun

   - pred štúdiom na VŠMU v Bratislave krátko pôsobil ako elév v Trnavskom divadle - štúdium na VŠMU ukončil v roku 1979 -...

   Detail ›
  • Nina Kočanová

   Nina Kočanová

   - dve sezóny /1972,1973/ bola členkou súboru činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.   Do umeleckého súboru Divadla...

   Detail ›
  • Ingrida Baginová

   Ingrida Baginová

   Herečka divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Tomáš Mosný

   Tomáš Mosný

   - štúdium na AU v Banskej Bystrici ukončil v roku 2008 a vtom istom roku nastúpil do umeleckého   súboru Divadla Jána Palárika.

   Detail ›
  • Michal Jánoš

   Michal Jánoš

   - v roku 2009 absolvoval VŠMU v Bratislave a v tom istom roku sa stal členom umeleckého súboru     Divadla Jána Palárika v...

   Detail ›
  • Vladimír Jedľovský

   Vladimír Jedľovský

   - po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 1974 nastúpil do Divadla pre deti a mládež v Trnave.   Jeho herecký...

   Detail ›
  • Kristína Tóthová

   Kristína Tóthová

   - po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 2009 nastúpila do umeleckého súboru Divadla Jána Palárika

   Detail ›
  • Petra Blesáková

   Petra Blesáková

   - absolventka bratislavského Konzervatória /2012/  - už počas štúdia hosťovala v DJP - členkou umeleckého súboru Divadla Jána...

   Detail ›
  • Martin Križan

   Martin Križan

   - štúdium na VŠMU v Bratislave ukončil v roku 2008 a v tom istom roku získal i angažmá v súbore Divadla...

   Detail ›
  • Tomáš Vravník

   Tomáš Vravník

   Od roku 2014 člen umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Mária Jedľovská

   Mária Jedľovská

   - v roku 1974 absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave a spolu s ďalšími spolužiakmi nastúpila    do...

   Detail ›
  • Tatiana Kulíšková

   Tatiana Kulíšková

   - VŠMU v Bratislave absolvovala v roku 1984        - členkou umeleckého súboru DJP je od roku...

   Detail ›
  • Miroslav Beňuš

   Miroslav Beňuš

   - vyštudoval Konzervatórium  a herectvo na VŠMU v Bratislave /2007/ - od roku 2010 je členom umeleckého súboru Divadla Jána Palárika...

   Detail ›
  • Silvia Soldanová

   Silvia Soldanová

   - od septembra 2014 členka súboru  Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Barbora Bazsová

   Barbora Bazsová

   - v roku 2005 absolvovala AU v Banskej Bystrici - od roku 2006 je členka umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave

   Detail ›
  • Ján Topľanský

   Ján Topľanský

   - absolvent VŠMU Bratislava /1974/ po ukončení štúdia spolu s ďalšími kolegami nastúpil do   novozriadeného profesionálneho...

   Detail ›

Darčeková poukážka

Darčeková poukážka
 • Tatra banka
 • Západoslovenská televízia
 • Trnavské rádio
 • Radio Regina
 • Mestká televízia Trnava
 • Mesačný program
 • S detmi
 • do mesta
 • Trnavak
 • Atteliér
 • Fond na podporu umenia
 • Apimed
 • Hubler
 • aetter
 • Rádio pohoda