Ako doma (pre rodiny a deti)

Divadlo Jána Palárika nadviazalo na tradíciu tvorby pre deti a mládež a rozšírilo svoju ponuku o sprievodné aktivity, ktoré zastrešuje programová línia Ako doma. Od decembra 2019 pravidelne organizujeme tvorivé dielne v maliarskej dielni pod odborným vedením divadelnej maliarky a sochárky Anny Mihokovej. Tvorivé dielne pod názvom Divadelný ateliér zoznamujú deti aj celé rodiny s výtvarnými postupmi využívanými pri tvorbe kulís, kostýmov či dekorácií. Tematicky sú prepojené s detskými predstaveniami z repertoáru DJP.Okrem vlastných rozprávok, už tradične, raz mesačne pozývame divadelné súbory z celého Slovenska a dopĺňame ponuku rozprávok o kvalitné detské inscenácie. Výber rozprávok prezentuje divákom pestrú paletu predstavení. Hosťovali u nás súbory s bábkovým, činoherným divadlom, ale aj s muzikálom.

V polovici apríla 2019 sme pripravili prvé zážitkové čítanie v spolupráci s kníhkupectvom Martinus. V divadle alebo na iných miestach Trnavy čítajú vybrané rozprávkové knihy herci z umeleckého súboru. Čítanie je určené pre predškolákov a býva doplnené sprievodnými aktivitami a hrami.Aktuálny repertoár predstavení určených pre deti a mládež