Festival Fokus Pokus

Festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus Pokus prinesie aj tento rok do Trnavy výber z toho najzaujímavejšieho a umelecky najhodnotnejšieho z tejto scény na Slovensku. Väčšina festivalového programu sa bude konať v Divadle Jána Palárika v termíne 30.augusta až 4. septembra 2022.

Tohtoročný program ponúka 12 predstavení medzi ktorými nájdete Divadlo DPM, Uhol_92 alebo Divadlo na Peróne. Predstavenia budú sprevádzať koncerty vo dvore Divadla Jána Palárika. Predstaví sa FVLCRVM, Martin Geišberg a český producent Ventolin. Festival chce neustále rozširovať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie a pomôcť k trvalej udržateľnosti myšlienky divadla - slobodného a neustále vedúceho dialóg s divákom. Práve preto budete mať po väčšine predstavení jedinečnú možnosť diskutovať s tvorcami predstavení.

Lístky a permanentky dostupné na našej stránke alebo v pokladnici Divadla Jána Palárika.

NÁKUP VSTUPENIEK

19/7/2022