Podpísali sme memorandum o spolupráci

Spojili sme sily pri vzdelávaní a výchove mladých ľudí. Sme radi, že vedenie Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity považuje kultúru za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu a spoločne môžeme podporiť študentov pri získavaní nových zručností a vedomostí.

Memorandum o spolupráci podpísala 5. mája 2023 Katarína Makýšová, v súčasnosti poverená riadením Divadla Jána Palárika v Trnave, a dekan Filozofickej fakulty TU Erik Hrnčiarik. S Katedrou filozofie FF TU v Trnave dlhodobo spolupracujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty.

Memorandum_aktuality2.jpg

29/5/2023