História


Divadelnú budovu, v ktorej sa dodnes hráva, dalo v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie postavil senát a ľud Trnavy). Budova trnavského mestského divadla, ktorá sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými vonkajšími a jednou vnútornou prestavbou (podrobné informácie možno získať zo staršej knihy Ladislava Čavojského Divadlo v Trnave).V Trnave pôsobili aj také významné osobnosti slovenskej kultúry ako Mikuláš Schneider-Trnavský alebo dramatik Ferko Urbánek.


Ako prvé profesionálne divadlo v Trnave pôsobilo v rokoch 1960 až 1965 Krajové divadlo Trnava. Po jeho zániku žilo divadlo v meste a jeho okolí najmä zásluhou ochotníkov.


V roku 1974 sa konštituovalo v meste profesionálne činoherné zájazdové Divadlo pre deti a mládež. Súbor divadla vytvoril jeden ročník absolventov VŠMU, doplnený o niekoľko príslušníkov staršej generácie. Nastal tak najväčší trnavský divadelný paradox - najmladší súbor hral v najstaršom divadle a dosiahol aj najväčšie úspechy v doterajšej histórii divadla. Divadlo sa špecializovalo na tvorbu pre detského a mládežníckeho diváka. V roku 1990 bolo premenované na Trnavské divadlo. Mnoho z členov jeho najúspešnejšej generácie odišlo pôsobiť do bratislavských divadiel.


Divadlo, ktoré sa na základe rozhodnutia svojho zriaďovateľa - Krajského úradu v Trnave - premenovalo od 1. januára 2002 na Divadlo Jána Palárika v Trnave, má v súčasnosti vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj inscenácie pre deti. Mnohé inscenované predlohy vznikajú priamo v divadle ako pôvodné scenáre, dramatizácie prozaických textov alebo podstatné úpravy hier.Po ročnej rekonštrukcii časti priestorov divadla v ňom na začiatku roka 2003 otvorili nový hrací priestor - divadelné štúdio. K nemu pribudli aj nové priestory centrálnej šatne pre divákov - v starých klenbových pivniciach pod divadlom.