Riaditeľka divadla

Zuzana Hekel

Zuzana Hekel

horizontálna čiara

riaditeľka divadla


Viac Viac o Zuzana Hekel
Mária Plevková

Mária Plevková

horizontálna čiara

asistentka riaditeľky

Umelecký úsek a herecký súbor

Juraj Bielik

Juraj Bielik

horizontálna čiara

umelecký šéf

Viac Viac o Juraj Bielik
Lucia Mihálová

Lucia Mihálová

horizontálna čiara

dramaturgička

Viac Viac o Lucia Mihálová
Ivica Franeková

Ivica Franeková

horizontálna čiara

koordinátorka projektov pre deti a mládež

Viac Viac o Ivica Franeková
Zuzana Hurová

Zuzana Hurová

horizontálna čiara

koordinátorka medzinárodných projektov

Viac Viac o Zuzana Hurová
Marta Hulmanová

Marta Hulmanová

horizontálna čiara

inšpicientka

Matúš Beniak

Matúš Beniak

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Matúš Beniak
Miroslav Beňuš

Miroslav Beňuš

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Miroslav Beňuš
Petra Blesáková

Petra Blesáková

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Petra Blesáková
Dana Droppová

Dana Droppová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Dana Droppová
Martin Hronský

Martin Hronský

horizontálna čiara

herec


Viac Viac o Martin Hronský
Michal Jánoš

Michal Jánoš

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Michal Jánoš
Vladimír Jedľovský

Vladimír Jedľovský

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Vladimír Jedľovský
Martin Kochan

Martin Kochan

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Martin Kochan
Martin Križan

Martin Križan

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Martin Križan
Tatiana Kulíšková

Tatiana Kulíšková

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Tatiana Kulíšková
Braňo Mosný

Braňo Mosný

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Braňo Mosný
Tomáš Mosný

Tomáš Mosný

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Tomáš Mosný
Silvia Soldanová

Silvia Soldanová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Silvia Soldanová
Kristína Kilo

Kristína Kilo

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Kristína Kilo
Tomáš Vravník

Tomáš Vravník

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Tomáš Vravník

Ekonomický úsek

Katarína Makýšová

Katarína Makýšová

horizontálna čiara

ekonomická riaditeľka

 • Anna Lackovičová /

  personalistka

 • Adriana Bilčíková /

  mzdová účtovníčka

 • Miriam Nádaská /

  rozpočtárka a granty

 • Regina Uhlárová /

  finančná účtovníčka

 • Ľubica Kalnická /

  nákupca

Technický úsek

 • Zuzana Havranová /

  technická riaditeľka

 • Dušan Jamrich /

  osvetľovač

 • Jakub Uváčik /

  zvukár

 • Miloš Gál /

  javiskový majster

 • Silvester Čambál /

  javiskový technik

 • Erik Horváth /

  javiskový technik

 • Matej Mikluš /

  javiskový technik

 • Róbert Lajda /

  rekvizitár

 • Marián Dusík /

  rekvizitár

 • Ľubica Holubová /

  maskérka

 • Michaela Ardon /

  maskérka

 • Zuzana Mikleová /

  garderobierka

 • Zuzana Hevierová /

  garderobierka

 • Marián Štrbo /

  vedúci hospodárskej prevádzky

Úsek marketingu a PR

Katarína Čučková

Katarína Čučková

horizontálna čiara

marketingová riaditeľka

Miroslava Lužáková

Miroslava Lužáková

horizontálna čiara

vedúca oddelenia prevádzky a programu

Adam Puvák

Adam Puvák

horizontálna čiara

marketingový pracovník

 • Tatiana Mrázová /

  odb.referentka náboru a zájazdov

 • Emília Gottwaldová /

  odb.referentka náboru a zájazdov

Úsek výrobných dielní

 • Zuzana Havranová /

  šéfka výrobných dielní

 • Emília Sedláková /

  krajčírka

 • Anna Haladová /

  krajčírka

 • Daniela Belokostolská /

  krajčírka

 • Štefan Cíferský /

  stolár

 • Ivan Demovič /

  stolár

 • Jozef Bašovský /

  zámočník

 • Anna Mihoková /

  sochárka