Ivica Franeková

Ivica Franeková

Dvojnásobná mama a tanečníčka pôsobiaca v kultúrnom manažmente. Už odmala sa hýbala a tancovala v ľudovej škole umenia, v rôznych súboroch (tanečné divadlo EXTAD Žilina, Tanečné divadlo Alternatív Žilina, projekt New Cirkus, Moving studio Bratislava) i na Katedre tanečnej tvorby na VŠMU, kde získala bakalársky titul v odbore pedagogika moderného tanca. Popri tom vyštudovala históriu a etnológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Všetky skúsenosti zúročila v pôsobení v lokálnom kultúrnom kontexte, okrem iného aj:


- CEF uvádza: súčasný tanec pod pyramídou (projekt prinášal od marca 2007 do bratislavského kultúrneho života pravidelné uvádzanie produkcií súčasného tanca a pohybového divadla).

- Slnečný festival v Senci (od roku 2014 koncepčne založený ako rodinný a mestský divadelný festival určený pre širokú verejnosť, prepájajúci komunitné aktivity s tvorbou profesionálnych divadelných zoskupení).

- Ako interpretka si veľmi váži fakt, že bola súčasťou tvorivého tímu inscenovaného diela Príbeh vojaka v produkcii festivalu Konvergencie či projektu Cesta do Stanice – medzinárodného otváracieho podujatia kultúrneho centra Stanica v Žiline.

- Aktuálne účinkuje v autorskom projekte Andreja Kalinku Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) a inscenácii Futbal alebo Bílý andel v pekle v réžii Jána Luterána. Obidva projekty patria do aktívneho repertoára Divadla Jána Palárika v Trnave, kde pôsobí na pozícii koordinátorky projektov pre deti a mládež.


Pohybovo inklinuje k súčasnému tancu, koncepčne k „body awareness“, formálne k performancii. Vždy ju zaujímalo viacero vecí súčasne, no pohyb, jeho scénické stvárnenie i pedagogické uchopenie a jeho bytostná nevyhnutnosť má v jej živote nezastupiteľné miesto.