Lucia Mihálová

Lucia Mihálová

V roku 2011 nastúpila na štúdium divadelnej dramaturgie a réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V tom istom roku získala prvé miesto v súťaži mladých dramatikov Vejk ap! s hrou WC UFO. Následne bola hra realizovaná Rádiom Devín v úprave pre rozhlas.


V septembri 2011 začala študovať odbor divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v ročníku Romana Poláka a Daniela Majlinga na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a zároveň spolupracovať so Slovenským rozhlasom. V roku 2014 vydal český časopis pre divadlo a kritiku Hybris jej hru Synček. Počas štúdia na VŠMU nadviazala spoluprácu so svojím spolužiakom, režisérom Matúšom Bachyncom a scénografom Jánom Husárom. Ich spoločné inscenácie reprezentovali školu na viacerých medzinárodných festivaloch: Všetko za národ na festivale Dotyky a spojenia v Martine a festivale Zlomvaz v Prahe, Periféria na festivale Encounter v Brne, Je svätá na festivale Istropolitana v Bratislave a Kurz negatívneho myslenia na Rainbow fest v Petrohrade.


Po ukončení štúdia dramaturgie v roku 2016 nastúpila ako interná dramaturgička do Divadla Jána Palárika v Trnave. V tom istom roku sa stala internou doktorandkou v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pod vedením školiteľky Eleny Knopovej. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Sociálne a občianske funkcie súčasného divadla. Počas štúdia publikovala v odborných časopisoch KOME – An International Journal of Pure Communication Inquiry, Art Communication and Popculture a Slovenské divadlo. 


V trnavskom divadle ako interná dramaturgička nadviazala spoluprácu s viacerými režisérmi. Pokračovala v tandeme s Matúšom Bachyncom, s ktorým vytvorila inscenácie Ťapákovci (2017), Vláda tmy (2018) a Matky (2019). S režisérom Viktorom Kollárom spolupracovala na inscenácii Veľký Gatsby (2017) a zároveň bola autorkou dramatizácie podľa rovnomenného románu F. S. Fitzgeralda. S Viktorom Kollárom ďalej rozvíjala dramaturgickú líniu súčasnej, doposiaľ neinscenovanej drámy. Takými boli inscenácie Palárik alebo Beskydov (2017), Na druhom brehu (2018) a Kopanec (2018). S Martinom Čičvákom spolupracovala na inscenácii Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút (2019).


Okrem pôsobenia v trnavskom divadle hosťovala ako dramaturgička aj v iných divadlách. V Slovenskom národnom divadle sa podieľala na dramaturgii inscenácií Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu (2018) a Nevera (2019), obe v réžii Matúša Bachynca. V Divadle Andreja Bagara v Nitre hosťovala ako dramaturgička inscenácií Otec Goriot (2018) v réžii Romana Poláka a Meno (2019) v réžii Matúša Bachynca. S režisérom Petrom Maťom spolupracovala na inscenácii hry Petra Lomnického PamiatKAR (KOLLEKTIV s.r.o., 2018).


Od septembra 2019 vedie Dielňu tvorivého písania v rámci Detskej divadelnej akadémie v Divadle Jána Palárika. Za dramaturgiu inscenácie Palárik alebo Beskydov získala prémiu Literárneho fondu.


SÚPIS INSCENÁCIÍ


2019 

Matúš Bachynec: Matky, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Jána Palárika v Trnave (dramaturgia)

Ingmar Bergman – Matúš Bachynec: Nevera, réžia Matúš Bachynec, Slovenské národné divadlo – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, Bratislava (dramaturgia)

Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút, réžia Martin Čičvák, Divadlo Jána Palárika v Trnave (dramaturgia)

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière: Meno, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Andreja Bagara v Nitre (dramaturgia)

2018 

Andres Veiel, Gesine Schmidt: Kopanec, réžia: Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika v Trnave (dramaturgia)

Peter Lomnický: PamiatKAR, réžia: Peter Maťo, KOLLEKTIV s.r.o. – SĽUK Rusovce (dramaturgia)

Roland Schimmelpfennig: Na druhom brehu, réžia Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika v Trnave (dramaturgia)

Honoré de Balzac – Daniel Majling – Roman Polák: Otec Goriot, réžia Roman Polák, Divadlo Andreja Bagara v Nitre (dramaturgia)

L. N. Tolstoj: Vláda tmy, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Jána Palárika v Trnave (úprava a dramaturgia)

Bard Breien: Kurz negatívneho myslenia, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Lab VŠMU, Bratislava (adaptácia a dramaturgia)

2017 

Matúš Bachynec: Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu, réžia Matúš Bachynec, Slovenské národné divadlo (dramaturgia)

Martin Timko: Palárik alebo Beskydov, réžia Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika v Trnave (úprava a dramaturgia)

F. S. Fitzgerald – Lucia Mihálová – Viktor Kollár: Veľký Gatsby, réžia Viktor Kollár, Divadlo Jána Palárika v Trnave (dramatizácia a dramaturgia)

B. S. Timrava – Ondrej Šulaj: Ťapákovci, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Jána Palárika v Trnave (úprava a dramaturgia)

2016 

M. Gavran – M. Bachynec: Je svätá, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Lab VŠMU, Bratislava (dramaturgia)

2015 

F. Langer: Periféria, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Lab (preklad, úprava a dramaturgia)

B. S. Timrava – O. Šulaj: Všetko za národ, réžia Matúš Bachynec, Divadlo Lab VŠMU, Bratislava (úprava a dramaturgia)

2014 

A. P. Čechov: Tri sestry, réžia Jakub Mudrák, Divadlo Lab VŠMU, Bratislava (úprava a dramaturgia)