Miroslav Beňuš

Miroslav Beňuš

Študoval herectvo na Konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole múzických umení. Štúdium ukončil v roku 2007. Od roku 2008 účinkoval v DJP ako hosť a v roku 2010 sa stal členom umeleckého súboru. Medzi jeho najvýraznejšie postavy patria Antifolus Efezský (Komédia omylov), Rohon (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch) a Dimitrij Samozvanec (Dimitrij Samozvanec).


AKTUÁLNY REPERTOÁR

Kopanec: Achim F., Vypočúvajúci, Majster

Futbal alebo Bílý andel v pekle: Prezident

Pomalý svet Roberta Castlea: Doktor Andrews

Pavučina: Henry Hailsham-Brown

Troilos a Kressida: Diomedes

Búrlivé výšiny: Pán Earnshaw / Dr. Kenneth 

Subjekt: Gulliver: Záchranár, ošetrovateľ, námorník, cisár Liliputu, obor sedliak, vedec Lapuťan 

Filip