Tatiana Kulíšková

Tatiana Kulíšková

V roku 1984 ukončila štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v roku 1986 nastúpila do Divadla pre deti a mládež v Trnave (dnešné DJP). Radí sa medzi popredných dabingových hercov. V našom divadle naštudovala okolo 60 dramatických postáv, z nich spomeňme aspoň tieto: Elvíra (Don Juan, 1988), Pani Borkmanová (John Gabriel Borkman, 1999), Kráľovná (Cymbelin, 2007) a Madame Champbaudet (Prestupná stanica, 2011).


AKTUÁLNY REPERTOÁR

Sluha dvoch pánov: Brighella

Pavučina: Mildred Peakeová

Troilos a Kressida: Kalchas

Búrlivé výšiny: Nelly Deanová 

Zmeškané rozhovory: Pani učiteľka