Risografika „divadlo“

Risografika najstaršej divadelnej budovy svojho druhu na Slovensku. 


Dostupnosť: osobne v pokladnici DJP
Náklad tlače: 190 ks
Tlač: trojfarebná risografia
Papier: Freelife Kendo 150 g
Formát: A4
Cena : 20 eur

Dňa 26. decembra 1831 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie divadla, ktoré je najstaršou divadelnou budovou svojho druhu na Slovensku. Rok jej vzniku pripomína latinský nápis, ktorý odkazuje na štedrosť darcov a v preklade znamená „Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy“. Budova odolala času, prvej a druhej svetovej vojne aj komunistickému režimu. Prešla viacerými rekonštrukciami a dnes zdobí Trojičné námestie fasádou vo výraze z roku 1907.


Toto dielo vzniklo v roku 2021, keď sme si pripomenuli 190. výročie. Risografiku pripravilo CUBE Studio v spolupráci s výtvarníkom a dizajnérom Filipom Horníkom. Risografická tlačiareň používa farby vyrobené z vody a olejov zo sóje a ryže, ktoré nanáša pomocou matrice z banánových šupiek s jemnými odchýlkami. Drobná nepresnosť tlače robí z každého výtlačku originál.


Risografiku sme vytlačili v náklade 190 kusov, odkazujúc na 190. výročie budovy. 


Vytlačil Risko print kolektív 7.12.2021.