TEEN THEATRE FEST / Kto zabil môjho otca?

(Who killed my father? / FÜGE - ESZME HU)

Predstavenia

Utorok 25. Jún (19:00) Kúpiť

Trvanie: 90 min. bez prestávky

„Keby to bol text pre divadlo, začínal by takto: Otec a syn stoja niekoľko metrov od seba v obrovskom prázdnom priestore. Tým priestorom by mohlo byť pšeničné pole, opustená továreň, laminátová podlaha školskej telocvične. Možno sneží. Možno ich sneh pomaly pochováva, až kým nezmiznú. Otec a syn sa na seba takmer nikdy nepozrú. Syn je ten, kto hovorí. Najprv číta nahlas, z listu papiera alebo obrazovky. Oslovuje otca, ale zdá sa, že otec ho nepočuje, nevieme prečo. Hoci stoja blízko seba, ani jeden z nich nedosiahne na toho druhého. Občas sa dotknú, prídu do fyzického kontaktu, ale aj v týchto chvíľach sú od seba. Hovorí syn, a len syn, a to potom vytvára násilie obom: otcovi nikdy nie je dovolené vyrozprávať svoj vlastný príbeh, zatiaľ čo syn túži po odpovedi, ktorej sa mu nikdy nedostane.“ 

Édouard Louis 


Román Édouarda Louisa zobrazuje vzťah autora a jeho otca prostredníctvom kúskov spomienok: ich vzájomné boje, boje jeden o druhého, o pochopenie a prijatie toho druhého, o to, aby si dovolili žiť a vyjadriť lásku, ktorú k sebe cítia. Ako to autor nazýva, tento román je kolážou milostných listov jeho otcovi, alebo skôr románom o ťažobe povedať „milujem ťa“. Kto zabil môjho otca? je intímny príbeh, ktorý sa však zameriava na politické prostredie a zodpovednosť spoločenstva. Dielo je experimentom, ktorý spája bábkové divadlo so súčasným tancom, text-chór s politickou proklamáciou.  


 Najlepšia inscenácia na nezávislej maďarskej scéne v roku 2023.

Vhodné pre mládež od 16 rokov.  

Premiéra: 28. 2. 2023 


FÜGEakronym pre Independently Together (Függetlenül Egymással), je zastrešujúca a produkčná organizácia so sídlom v Budapeštiktorá bola založená v roku 2006 s cieľom podporovať maďarskú nezávislú scénu scénického umeniavychovávať mladé talenty a facilitovať inovácieTím viac ako 20-tich zanietených profesionálov poskytuje infraštruktúrny rámec a produkčné zázemie pre projekty v oblasti scénického umeniaako aj medziodborové projekty v podobe fundraisinguadministratívykomunikáciešíreniaorganizovania turné a ďalších.  

Postava Meno
Účinkujú Sára Bánky
Ági Bartos
Bettina Csarkó
Norbert Csernák
Toma Hrisztov
Attila L. Nagy
Máté Szekeres