monológy a dialógy

(Andrej Kalinka)

Trvanie: 1 h 30 min. bez prestávky

Divadlo Jána Palárika pravidelne prizýva na spoluprácu tvorcov, ktorí sú predstaviteľmi progresívnej divadelnej línie a etablovali sa v medzinárodnom prostredí. Medzi takýchto tvorcov patria aj Andrej Kalinka a Milan Kozánek, tvoriaci v umeleckom zoskupení Med a prach. monológy a dialógy sú ich druhou spoluprácou s DJP, pričom obe diela (Temperamenty, 2019) spája centrálna téma sebapoznávania a sú určené primárne pre mladého diváka.


„Naše vzťahy s ostatnými sú závislé od vzťahu so sebou. Vzťah so sebou je závislý od sebapoznávania. Sebapoznávanie je závislé od rozhovoru so sebou a od rozhovoru s ostatnými. Dialóg totiž nie je prezentáciou seba a svojich myšlienok, je to prostriedok poznávania seba aj ostatných. Človek je rozhovor. Aj samotný monológ je už od začiatku aj vnútorným dialógom a počas svojho uskutočňovania sa stáva aj dialógom (aj keď nepočutým) s ostatnými, ktorí ho vedome či nevedome vnútorne prijímajú, reagujú naň a formulujú ho,“ vyjadril sa k téme i forme scénického diela Andrej Kalinka.


Hudobná nahrávka vznikla v spolupráci so študentmi Ateliéru fyzického divadla Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.