TEEN THEATRE FEST / Sen noci svätojánskej

(A Midsummer night's dream / Kiїvsʹkij nacіonalʹnij akademіčnij Molodij teatr UA)

Predstavenia

Streda 26. Jún (10:00) Kúpiť

Trvanie: 60 min. bez prestávky

Ako znie známa romantická komédia Sen noci svätojánskej v kontexte ukrajinského tradičného obradu? Shakespearova hra je vnímaná ako jedinečné obradné predstavenie. Slovami známeho spisovateľa poetizujeme tradičné rituály. V globálnom príbehu nachádzame kľúč k národnému kódu a prispôsobujeme ho súčasnosti. Vytvárame paralely s našimi historickými príbehmi tým, že meníme hlavné postavy z Grékov na Ukrajincov. Zároveň ponechávame základ Williamovi Shakespearovi a výsledná zmes sa javí ako aktuálna, prirodzená a jedinečná. Na javisku sa realita prelína s legendou.


Víťazná inscenácia Medzinárodného divadelného festivalu World Theatre Education Alliance 2019 v Pekingu.


 Vhodné pre mládež od 14 rokov. 


Premiéra: 12. 11. 2019


Kiїvsʹkij nacіonalʹnij akademіčnij Molodij teatr (Київський національний академічний Молодий театр) je energický tím, ktorý sa snažíobjavovať nové talenty, experimentovať a zdolávať vrcholy divadelného umenia. Divadlo má tri scény: hlavnú (374 miest), komornú (80 miest) a malú (50 miest). Počet premiér dosahuje 10 až 12 za sezónu, čo umožňuje uviesť minimálne tri predstavenia denne, pričom sa využívajú všetky scény divadla. Volodarskij a Shakespeare, McDonough a Ibsen, Schmitt a Tom - repertoár divadla má 51 inscenácií, ktoré sa žánrovo ani štýlovo nijako neprelínajú. V jednej divadelnej sezóne sa tak uvádza viac ako 600 predstavení. Už šiesty rok je divadlo členom European Theatre Convention, zúčastňuje sa medzinárodných projektov, nadväzuje kontakty s európskymi divadlami a režisérmi. Realizuje sa jedna z hlavných úloh - integrácia ukrajinského divadla do európskeho kultúrneho priestoru.


„Splynutie ukrajinského tradičného tanca a ľudových piesní s tým, čo je v podstate grécky mýtus napísaný anglickým dramatikom, je krásnym odrazom podpory, ktorú môže jedna krajina poskytnúť druhej v ťažkých časoch, a to je posolstvo, ktoré presahuje predvedenú hru.”


Ruth Jepson: A Midsummer Night's Dream – York St John University Creative Centre. In The Reviews Hub, 30. 4. 2023


Fotografie Oleksii Tovpyha 

Postava Meno
Performers Maksym Kozynyi
Dmytro Tretiakov
Dmytro Liakh
Ruslana Petriakova
Nikoletta Mochani
Daria Hrachova
Ivan Potapov