TEEN THEATRE FEST / Kde sú chlapci?

(Where the boys are / Yotam Peled & the Free Radicals DE)

Predstavenia

Streda 26. Jún (11:30) Kúpiť

Trvanie: 40 min. bez prestávky

Kde sú chlapci je dielo pre mladšie publikum (13+), ktoré hravou formou skúma prepojenie tanca a bojových umení. Skúmajúc a rekonštruujúc slovník rôznych bojových praktík, dvaja interpreti menia arénu na zónu citlivého a intímneho diania a odhaľujú rôzne pohľady na vzťahy medzi mladými mužmi.

 

Inscenácia je zaradená v programe vďaka spolupráci s festivalom Bratislava v pohybe. Predstavenie bude prebiehať v Mestskej športovej hale v Trnave, v priestoroch Úpolovej haly. 


Yotam Peled & the Free Radicals pôsobí ako projektová spoločnosť, ktorá angažuje rôznych nezávislých umelcov a zameriava sa na súčasnú interdisciplinárnu tvorbu - zaoberá sa témami rodovej rovnosti, mocenských štruktúr a komunitných rituálov. Súbor vznikol v septembri 2018 po vytvorení predstavenia Entropia v rámci projektu THINK BIG v Štátnej opere v Hannoveri. Z pochopenia potreby udržateľného, nezávislého performatívneho umenia vychádza cieľ skupiny nadviazať vzťah s miestnou komunitou, postavený na vzájomnej výmene a raste. The Free Radicals sa preto zameriavajú na tvorbu a turné po Európe, pôsobia v konvenčných aj alternatívnych priestoroch a často sa zapájajú do workshopov a site-specific produkcií. Každý projekt je vytvorením minivesmíru, pokusom o dekonštrukciu ľudskej mytológie, a preto často pracujú s utopickým a dystopickým prostredím.  

 

Postava Meno
Účinkujú Nicolas Knipping
Andrius Nekrasoff