TEEN THEATRE FEST / Svätá. Rodina

(Holy. Family / Instytut Kultury Miejskiej PL)

Predstavenia

Utorok 25. Jún (10:00) Kúpiť

Trvanie: 75 min. bez prestávky

Inscenácia skúma predstavy o oslavách, vybranej rodine a emóciách spojených s trávením Štedrého večera a sviatkov v rodinnom kruhu alebo mimo neho. Mladí divadelníci skúmajú tradíciu a pokúšajú sa odpovedať na otázku, či rokmi pestovaný „formát“ tradičných sviatkov zodpovedá skutočným potrebám, ale aj zdrojom a cieľom osláv. Definovanie pojmu vybraná rodina je podstatnou súčasťou umeleckej práce. Ak takáto rodina môže vzniknúť, potom možno môže vzniknúť aj sviatok voľby. Vianoce, ktoré vychádzajú z podstaty a potreby stretnúť sa a stráviť výnimočný čas bez vylučovania a stigmatizácie.  

 

Vhodné pre mládež od 13 rokov.  

Premiéra: 12. 1. 2023 


Instytut Kultury Miejskiej je kultúrna inštitúcia v Gdansku. Zvyšuje úlohu kultúry v živote mesta a podnecuje aktívnu účasť na mestskej kultúre. Cieľom jej činností je posilniť a prepojiť kultúrne siete s rôznymi oblasťami života obyvateľov. Pôsobí prostredníctvom spolupráce s odborníkmi v rámci Kultúrneho observatória a prostredníctvom priamych aktivít zameraných na občanov mesta. Vytvára podujatia vo verejnom priestore, skúma zmeny v kultúre, organizuje tematické prednášky, filmové cykly, hudobné koncerty a praktické školenia.  


Fotografie Bogna Kociumbas-Kos