Hľadá sa finančný účtovník-rozpočtár

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu FINANČNÝ ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA – ROZPOČTÁR/ROZPOČTÁRKA.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 1. Účtovanie rôznych typov položiek – pokladnica, bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, drobný a dlhodobý majetok.
 2. Platobný a zúčtovací styk s bankou.
 3. Sledovanie čerpania rozpočtu, zaznamenávať anomálie, avizovať jeho prekročenie.
 4. Sledovanie príjmov a výdavkov v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
 5. Kompletizácia ročného rozpočtu čerpania jednotlivých položiek v organizácii.
 6. Samostatné spracovanie údajov o čerpaní rozpočtu a návrh opatrení na dodržiavanie stanovených limitov.
 7. Kompletizácia podkladov pre zmeny v rozpise rozpočtu.
 8. Vykonávanie súborných prác za oblasť rozpočtovania a financovania, najmä spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, zabezpečenie rozpisu rozpočtu schváleného na príslušný rok, vykonávanie zmien a úprav rozpočtu vrátane rozpočtových opatrení.
 9. Kontrolovanie oprávnenosti čerpania a použitia finančných prostriedkov.
 10. Zabezpečenie mesačných, štvrťročných a ročných hodnotení plnenia, čerpania a očakávania vývoja rozpočtu.
 11. Participácia na zostavovaní ročného rozpočtu.
 12. Participácia na vypracovaní vnútroorganizačných pravidiel v oblasti rozpočtovania.
 13. Participácia na inventarizácii majetku a záväzkov.
 14. Participácia na vypracovaní mesačných, štvrťročných a ročných účtovných uzávierok.

Finančné ohodnotenie:

Základná mzda (v hrubom) je 1 100 eur. Koncoročné odmeny v podobe 13. platu a možnosť osobných odmien.

Termín nástupu: 1. októbra 2023

Požiadavky na uchádzača:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni
 • znalosť práce s počítačom na pokročilej úrovni
 • pozícia vhodná aj pre absolventa

Osobnostné predpoklady:

 • iniciatívnosť, precíznosť, spoľahlivosť, analytické myslenie
 • informačná a matematická gramotnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia s ľuďmi

Výberové konanie:

Uchádzači/uchádzačky o pracovnú pozíciu pošlú svoj životopis na adresu anna.lackovičová@djp.sk. Súčasťou výberového konania bude test z účtovníctva a pozostáva z dvoch kôl. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30. septembra 2023.

Charakteristika divadla:

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Sídli v najstaršej dodnes funkčnej divadelnej budove na Slovensku. Divadlo má dva hracie priestory – Veľkú sálu (250 miest) a Štúdio (70 miest). Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých, pre mládež, „classroom play“ aj inscenácie pre deti zohľadňujúce ich intelektuálny vývin od pol roka až po druhý stupeň základnej školy.

Dramaturgia divadla sa zameriava na reflexiu súčasnej spoločnosti prostredníctvom hľadania rezonujúcich tém či atraktívnych a inovatívnych foriem. Dôležitým kritériom pre zostavovanie dramaturgického plánu je vždy kvalita textu a originalita. Dramaturgia pred „inscenačne overenými titulmi“ preferuje vznik pôvodných textov, úprav, adaptácií i prekladov klasickej literatúry.

Od roku 2019 divadlo kontinuálne rozvíja vzdelávacie projekty pre deti, mládež a pedagógov: Detská divadelná akadémia, divadelné tábory či Škola (nie) je dráma (diskusie, dramaturgické úvody a workshopy pre študentov a pedagógov).

Od roku 2020 je DJP členom prestížnej organizácie European Theatre Convention, ktorá združuje zriaďované divadlá po celej Európe. Vďaka ETC sa divadlo dostáva do medzinárodného kontextu a získava možnosti absolvovania workshopov, výmenných pobytov, školení a konferencií pre umeleckých, technických či marketingových zamestnancov.

Viac informácií o našom divadle nájdete na www.djp.sk.

18/9/2023