Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2

917 01 Trnava


IČO: 00228681

DIČ: 2021133609

Nie sme platiteľmi DPH.


Pokladnica – predaj vstupeniek:

EMÍLIA GOTTWALDOVÁ, STANISLAVA KOTVASOVÁ

Tel.: 033/551 11 25

E-mail: pokladnica@djp.sk


Otváracie hodiny:

Po – pia 9.00 – 12.30 h a 14.00 – 16.30 h

alebo vždy hodinu pred predstavením.


Riaditeľstvo:

Mgr. art. ZUZANA HEKEL – riaditeľka 

E-mail: riaditel@djp.sk


Mgr. ZUZANA MITOŠINKOVÁ – asistentka riaditeľky, prenájom priestorov

Tel.: 033/551 13 53

E-mail: zuzana.mitosinkova@djp.sk


Umelecký úsek:

Mgr. art. LUCIA MIHÁLOVÁ, PhD. – umelecká šéfka

E-mail: lucia.mihalova@djp.sk


Mgr. IVICA FRANEKOVÁ - koordinátorka projektov pre deti a mládež

E-mail: ivica.franekova@djp.sk


Mgr. ADRIÁNA LIZOŇOVÁ- projektová manažérka, medzinárodné spolupráce

E-mail: adriana.lizonova@djp.sk


Ekonomický úsek:

Mgr. KATARÍNA MAKÝŠOVÁ – ekonomická riaditeľka

E-mail: katarina.makysova@djp.sk


Úsek marketingu a PR:

Mgr. KATARÍNA ČUČKOVÁ – marketingová riaditeľka

E-mail: katarina.cuckova@djp.sk


Ing. MIROSLAVA LUŽÁKOVÁ – vedúca oddelenia programu a prevádzky

E-mail: miroslava.luzakova@djp.sk


Mgr. ALENA PREDÁČOVÁ – archív

E-mail: alena.predacova@djp.sk


Technický úsek:

JURAJ BOMBALA - technický riaditeľ

E-mail: juraj.bombala@djp.sk


Úsek výrobných dielní:

Mgr. art. ZUZANA HAVRANOVÁ – riaditeľka umelecko-dekoračných dielní 

E-mail: zuza.havranova@djp.sk