Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2

917 01 Trnava

IČO: 00228681

DIČ: 2021133609

Nie sme platiteľmi DPH.


Pokladnica – predaj vstupeniek:

TATIANA MRÁZOVÁ, EMÍLIA GOTTWALDOVÁ

Tel.: 033/551 11 25

E-mail: pokladna@djp.sk


Otváracie hodiny:

Po – pia 9.00 – 12.30 h a 14.00 – 16.30 h

alebo vždy hodinu pred predstavením.


Riaditeľstvo:

Mgr. art. ZUZANA HEKEL – riaditeľka (v súčasnosti na MD) 

Tel.: 033/551 13 56

E-mail: riaditel@djp.sk


MÁRIA PLEVKOVÁ – asistentka riaditeľky

Tel.: 033/551 13 53, kl. 112

E-mail: maria.plevkova@djp.sk


Umelecký úsek:

Mgr. art. LUCIA MIHÁLOVÁ, PhD. umelecká šéfka

E-mail: lucia.mihalova@djp.sk


Ekonomický úsek:

Mgr. KATARÍNA MAKÝŠOVÁ ekonomická riaditeľka (v súčasnosti poverená riadením divadla)  

Tel.: 033/551 13 53, kl. 111

E-mail: katarina.makysova@djp.sk


Úsek marketingu a PR:

Mgr. KATARÍNA ČUČKOVÁ marketingová riaditeľka

Tel.: 033/551 13 53, kl. 117

E-mail: katarina.cuckova@djp.sk


Mgr. LUCIA TURŇOVÁ marketingová riaditeľka (v súčasnosti na RD)

Tel.: 033/551 13 53, kl. 117

E-mail: lucia.turnova@djp.sk


Ing. MIROSLAVA LUŽÁKOVÁ – vedúca oddelenia programu a prevádzky

Tel.: 033/551 11 25

E-mail: miroslava.luzakova@djp.sk


Technický úsek a úsek výrobných dielní:

Mgr. art. ZUZANA HAVRANOVÁ technická riaditeľka

Tel.: 033/551 13 53, kl. 119

E-mail: zuza.havranova@djp.sk