Škola nie je dráma (vzdelávacie aktivity)Návšteva divadla má vo vzdelávacom procese svoju jedinečnú, nenahraditeľnú úlohu. V divadle sme preto vymysleli špeciálny program priamo pre učiteľov a žiakov stredných a základných škôl, aby im návšteva divadla priniesla čo najviac výhod a úžitku.


  • Kreatívne dopoludnie v divadle Pre žiacke kolektívy od 6 rokov s maximálnou kapacitou 30 účastníkov.


  Harmonogram

8.30 – 9.30 - tvorivá dielňa (výtvarná, hudobná, divadelná...) vychádzajúca z predstavenia

9.30 – 10.00 - čas na presun a krátke občerstvenie...pred začatím predstavenia

10.00 – 11.15 - predstavenie

11.25 – 11.50 - prehliadka divadla

12.00 - odchod z Divadla Jána Palárika


    Koná sa počas pracovného týždňa pre min. 15 záujemcov.


    Sprevádzajú zamestnanci DJP


    Súčasťou dopoludnia je fotenie s hercami na javisku po predstavení


    Vstupenka na predstavenie ­+ 3 eurá  • Classroom drama


 

Inscenácie hráme priamo na škole a sú sprevádzané diskusiami s odborníkmi. Do pozornosti dávame naše dve inscenácie, ktoré boli vytvorené primárne pre študentov stredných škôl a zároveň ich hráme priamo medzi študentmi na školách.


NEMÁ TRIEDA

SKRYTÝ ZMYSEL 


Dĺžka predstavenia s diskusiou je 1 h a 30 min. V prípade záujmu kontaktujte našu koordinátorku projektov pre deti a mládež Ivicu Franekovú na adrese ivica.franekova@djp.sk.


Masterclass


 Pre študentov a pedagógov stredných škôl umeleckého aj neumeleckého zamerania, pedagógov  a študentov vysokých škôl. Obmedzené na počet max. 15 účastníkov.


 Koná sa formou prednášky spojenej aj s praktickými cvičeniami. Ide o výnimočnú príležitosť, kde sa môžete osobne stretnúť s autormi predstavenia a zároveň uvidieť čerstvo predstavenie vytvorené pre náš umelecký súbor. Počas stretnutia s nimi, vás tvorcovia oboznámia so základným princípom ich tvorby.


  25 eur

Suma zahŕňa vstupenku na predstavenie a poplatok za účasť na masterclass.  • Komunikačné zručnostiV spolupráci s Divadlom Jána Palárika otvorila Právnická fakulta výberový predmet Komunikačné zručnosti. Predmet je zameraný na rozvíjanie mäkkých zručností a zároveň prináša pohľad priamo do divadelnej kuchyne.


Absolvovaním predmetu získajú študenti 3 kredity, počet miest je však vzhľadom na formát a individualizovaný prístup obmedzený (v prípade väčšieho počtu prihlásených rozhoduje časové poradie prihlásenia).


Výučba prebieha formou zážitkového workshopu priamo v priestoroch Divadla Jána Palárika v troch výučbových blokoch v letnom semestri akademického roka, ktoré obsiahnu tieto oblasti soft skills:

- ako hovorím

- ako pôsobím

- ako reagujem


Lektorský tím tvoria zamestnanci Divadla Jána Palárika špecializujúci sa na hereckú tvorbu, jazykový prejav, dramaturgiu, kompozíciu, pohyb a pod.


V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok týkajúcich sa predmetu sa môžete obrátiť na doc. Novotnú z katedry občianskeho a obchodného práva na mailovej adrese marianna.novotna@gmail.com.