Výnimočný záver jubilejnej 50. sezóny

Odvážny sen sa stal skutočnosťou. Počas prvých divadelných táborov v roku 2019 zažili malí divadelníci prvýkrát magický svet divadla a o päť rokov neskôr odohrali vlastnú inscenáciu na profesionálnom javisku.

Divadlo Jána Palárika od roku 2018 systematicky rozširuje dramaturgiu určenú deťom a mládeži (od batolária cez škôlkohru až po viaceré špecifické tituly pre žiakov a študentov vrátane dvoch classroom play), pričom väčšina titulov je prezentovaná spoločne s lektorským/dramaturgickým úvodom a obohatená o diskusiu s tvorcami alebo odborníkmi. Do celoročného programu divadla stabilne patrí letný denný divadelný tábor, letná škola (pre pokročilých) a Detská divadelná akadémia – celoročný zážitkový typ divadelnej výchovy.

Členky a členovia Detskej divadelnej akadémie v jubilejnej 50. sezóne naštudovali s profesionálnym režisérom Šimonom Spišákom inscenáciu Limonádové more. Ide o vôbec prvú inscenáciu, ktorá vznikla v spolupráci s profesionálnym tvorivým tímom ako plnohodnotný javiskový tvar a stane sa súčasťou repertoáru. Slávnostná premiéra bola zároveň otvorením festivalu Teen Theatre Fest.

Fotografie z premiéry Limonádové more nájdete na tomto odkaze:

FOTOGRAFIE LIMONÁDOVÉ MORE

Autor fotografií: Filip Cepka

5/7/2024